Algemene Voorwaarden

 

Bij het boeken van een fotosessie met Olga Rook Photography gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

Fotosessies

De klant en de fotograaf kiezen (in onderling overleg) de tijd en locatie van de fotosessie.

De afspraak wordt bevestigd na ontvangst door de fotograaf van de volledige betaling van het honorarium (de creatieve ‘fee’).

Indien weers- of andere omstandigheden het maken van artistiek hoogstaande portretten verhinderen, kan de fotograaf een andere locatie voorstellen of de fotosessie uitstellen – zonder extra kosten voor de klant. Op de dag voor en dag van de fotosessie blijven klant en fotograaf met elkaar in contact om te overleggen, of de fotosessie verplaatst moet worden.

In het geval van ziekte van de klant (of een ander te portretteren persoon), dient de klant dat z.s.m. aan de fotograaf door te geven: de fotosessie kan op dezelfde dag niet doorgaan.

Bij wijziging van de afspraak kiezen de klant en de fotograaf in overleg een nieuwe datum. Het al betaalde honorarium wordt dan meegenomen naar de nieuwe datum, mits deze datum binnen de termijn van zes maanden van de oorspronkelijke afspraak blijft. Voor afzeggingen een maand of minder voor de overeengekomen fotosessie is geen restitutie mogelijk.

Garantie

Olga Rook Photography biedt haar klanten een tevredenheidsgarantie.

Als u om een of andere reden niet tevreden bent met uw foto’s, geeft u dat aan bij de fotograaf tijdens het bekijken van de voorgeselecteerde foto’s. Klant en fotograaf bespreken dan, hoe dit voor u kan worden opgelost. De fotograaf kan u zonder extra kosten een andere fotosessie of restitutie van het honorarium aanbieden. Alle foto’s uit de oorspronkelijke fotosessie worden dan door de fotograaf vernietigd en worden niet ter beschikking van de klant gesteld.

Foto’s en bestellingen

De foto’s zijn normaliter binnen 2-3 weken vanaf de datum van de fotosessie klaar voor voorvertoning, tenzij anders overeengekomen. Afhankelijk van aard en lengte van de fotosessie kunt u dan rekenen op voorvertoning van 10-50+ beelden (en voor individuele portretsessies meestal 20-50+ beelden), waaruit u vervolgens een keuze kunt maken. Al deze foto’s zijn zorgvuldig geselecteerd en volledig ge-edit – inclusief retouchering en artistieke bewerking. In uitzonderlijke gevallen en op nadrukkelijk verzoek van de klant kan de fotograaf extra digitale manipulaties toepassen: de meerprijs daarvan hangt af van het soort manipulatie.

Fotografische producten dienen binnen 1 week na de persoonlijke voorvertoning of publicatie van de online bestel-gallery besteld te worden. De klant kan “a la carte” (per item) betalen, of kiezen voor een collectie (pakket). Samenstelling van een eigen pakket behoort ook tot de mogelijkheden.

Indien de klant binnen een week na voorvertoning of publicatie van de bestel-gallery geen bestelling heeft geplaatst, gelden uitsluitend nog “a la carte” prijzen; daarnaast wordt voor een latere bestelling een toeslag van €40 bij de klant in rekening gebracht. Als er geen bestelling geplaatst wordt, dan worden de foto's na 1 maand automatisch vernietigd.

Producten en betalingen

Fotoproducten (afdrukken, fotoboeken, canvassen, enzovoort) worden pas bij de leverancier besteld na ontvangst van volledige betaling. In sommige gevallen is gespreid betalen mogelijk: de klant dient dit van tevoren met de fotograaf te bespreken.

Levertijden en het soort levering van producten zijn afhankelijk van type en grootte van de bestelde producten.

Indien fotoproducten beschadigd ontvangen worden, dient de klant dit binnen twee dagen na de ontvangst aan de fotograaf kenbaar te maken.

De fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm: het is mogelijk dat een niet-gekalibreerd beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s iets anders weergeeft. De fotograaf maakt gebruik van fotopapier en inkt van hoge kwaliteit, en de klant is ervan op de hoogte dat in fotografie gebruikte materialen onderhevig zijn aan eventuele, tijdgerelateerde verkleuringen. Dit proces is inherent aan het fotografisch product.

Behalve fotoproducten kan de klant bij Olga Rook Photography ook hoge-resolutie digitale bestanden (in JPG formaat) aanschaffen: neem contact op met de fotograaf om de voorwaarden daarvan te bespreken.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn geldig tot een jaar na uitgiftedatum en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Tussentijdse prijsstijgingen zijn onder voorbehoud van de fotograaf: er kunnen geen rechten ontleend worden aan de uitgiftedatum van de cadeaubon.

Workshops

Deelname aan een workshop wordt bevestigd na ontvangst van het inschrijfgeld. De fotograaf behoudt zich het recht voor om de workshop bij een te laag aantal deelnemers te annuleren. Aangemelde deelnemers zullen hier tenminste een week van tevoren van op de hoogte worden gesteld, en een volledige teruggave van inschrijfgeld ontvangen.

Bij afmelding tot twee weken voor aanvang van de workshop geldt een 50% restitutie. Restitutie is niet mogelijk in het geval van afmelding binnen een week voor aanvang van de workshop.

Auteursrecht

Het auteursrecht van alle foto’s berust te allen tijden bij Olga Rook Photography.

De klant geeft de fotograaf toestemming om de foto’s die tijdens de fotosessie zijn geproduceerd te gebruiken ter zelfpromotie van de fotograaf op internet en via drukwerk (zoals portfolio, blog, sociale media, nieuwsbrief, andere websites, flyers, competities en tentoonstellingen), zonder dat de klant daar een vergoeding voor ontvangt. Vanzelfsprekend worden de beelden niet voor schadelijke, obscene of beledigende doeleinden of in dergelijke situaties aangewend.

Indien de klant niet wil dat de fotograaf de gemaakte foto’s voor zelfpromotie gebruikt dient de klant dit van tevoren aan de fotograaf kenbaar te maken: er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

De klant ontvangt foto’s voor persoonlijk gebruik (inclusief het gebruik op de sociale media). Wanneer de klant hoge-resolutie bestanden koopt (beschikbaar in JPG formaat), wordt er een ‘print release’ bij geleverd.

Het is uitdrukkelijk verboden om de digitale bestanden te manipuleren (bijvoorbeeld, door andere uitsneden, collages, enzovoort te vervaardigen). Onder geen beding mag de klant de foto’s voor commerciële doeleinden of voor fotocompetities gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf.

Privacy en persoonsgegevens

Olga Rook Photography beschermt uw privacy en zal in geen enkel geval uw persoonlijke gegevens (zoals contactinformatie, adres, geboortedatum) of vertrouwelijke informatie openbaar maken of doorgeven aan derden. Bij de presentatie van een klantsessie op de blog worden geen volledige namen genoemd, tenzij de klant dat zelf expliciet aanvraagt.

De nieuwsbrief wordt alleen naar personen gestuurd die aangegeven hebben deze te willen ontvangen.

 Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden via de link die in elke editie van de nieuwsbrief vermeld staat.

Aansprakelijkheid

Olga Rook Photography stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens de fotosessie.

Als de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (zoals ziekte, noodgevallen, extreme weersomstandigheden) verhinderd is haar diensten te verlenen, zal ze haar uiterste best doen om de fotosessie op een ander tijdstip doorgang te laten vinden. Als dit onverhoopt niet mogelijk blijkt, zal de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt blijven tot restitutie van alle betalingen die voor de betreffende fotosessie werden ontvangen. Deze beperkte aansprakelijkheid geldt ook in het eventuele geval foto’s door overmacht verloren gaan of beschadigd raken, worden gestolen of vernietigd.


Voel je vrij om jouw fotograaf te raadplegen voor welke specifieke vraag dan ook met betrekking tot jouw fotosessie. Olga kijkt ernaar uit om unieke beelden te maken van jou en van jouw familie.

Olga Rook Photography
https://www.olgarook.com
olga@olgarook.com
Tel.: +31 (0)621553028
KvK Rotterdam: 53197240 BTW: NL002390950B03
 
Kinderfotograaf - Portretfotografie - Professionele Fotoshoot - Lifestyle fotografie
Rotterdam - Amsterdam - Den Haag - Utrecht - Antwerpen - Gent
Copyright 2020 Olga Rook Photography. All rights reserved.
All text, images and photographs in this website are protected by copyright law.